BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Termíny blokového čištění v Králově Poli

BLOK č.1 – blokové čištění v roce 2018 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

|  4.9.  |  22.10.  | 

BLOK č. 1 –  seznam čištěných komunikací:

|  Ulice  |  Čas  |

 • Ant. Macka 8:00 – 12:00
 • Hostinského 8:00 – 12:00
 • Hrubého 8:00 – 12:00
 • Chaloupkova 8:00 – 12:00
 • Budovcova vč. parkoviště 8:00 – 12.00
 • Budovcova před nádražím ČD 8:00 – 12:00
 • Kamanova 11:00 – 15:00
 • Malátova 11:00 – 15:00
 • Metodějova 11:00 – 15:00
 • Šafaříkova 8:00 – 12:00
 • Škárova 8:00 – 12:00
 • Veleslavínova 8:00 – 12:00
 • Blahoslavova 8:00 – 12:00
 • Mojmírovo nám. 11:00 – 15:00
 • Božetěchova – slepá (před č. 65,67)  11:00 – 15:00
 • Palackého k ZUŠ 11:00 – 15:00
 • Tylova 11:00 – 15:00
 • Volfova 11:00 – 15:00
 • Galandauerova vč. parkoviště 11:00 – 15:00

BLOK č. 2 – blokové čištění v roce 2018 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

|  5.9.  |  23.10. |

BLOK č. 2 – seznam čištěných komunikací:

|  Ulice  |  čas  |

Ruská 8:00 – 12:00
Kubešova 8:00 – 12:00
Sadovského 8:00 – 12:00
Bulharská 8:00 – 12:00
Vackova 8:00 – 12:00
Vodova (od Sv. Čecha po Tyršovu)
včetně parkoviště 11:00 – 15:00
Skácelova 8:00 – 12:00
Riegrova 11:00 –  15:00
Hradecká – odbočka k techn. Parku 11:00 – 15:00
U Vodárny 11:00 – 15:00

BLOK č. 3 – blokové čištění v roce 2018 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

|  11.9.  |  24.10.  |

BLOK č. 3 – seznam čištěných komunikací:

|  Ulice  |  čas  |

Jungmannova 8:00 – 12:00
Matulkova 8:00 – 12:00
Máchova 8:00 – 12:00
Pešinova 8:00 – 12:00
Podešvova 8:00 – 12:00
Šumavská včetně parkoviště 11:00 – 15:00
Těšínská 8:00 – 12:00
Tyršova 8:00 – 12:00
Purkyňova od Skác. po Červ. 11:00 – 15:00
Vodova od Sv. Čecha po koup. 11:00 – 15:00
Charvatská 8:00 – 12:00
Husitská vč. parkoviště 8.00 – 12.00
Skácelova vnitroblok  11:00 – 15:00

BLOK č. 4 – blokové čištění v roce 2018 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

|  12.9.  |   29.10.  |

BLOK č. 4 – seznam čištěných komunikací:

|  Ulice  |  čas  |

Poděbradova 8:00 – 12:00
Floriánova 8:00 – 12:00
Košinova 8:00 – 12:00
Mánesova vč. parkoviště u kolejí  8:00 – 12:00
Chelčického 8:00 – 12:00
Rostislavovo nám. 8:00 – 12:00
Bystřinova 8:00 – 12:00
Kollárova 11:00 – 15:00
Božetěchova vč. parkoviště 11:00 – 15:00
Dalimilova  11:00 – 15:00
Kosmova – vnitroblok 11:00 – 15:00

BLOK č. 5 – blokové čištění v roce 2018 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

|  28.9.  |  30.10.  | 

BLOK č. 5 – seznam čištěných komunikací:

|  Ulice  |  čas  |

Klusáčková 8.00 – 12.00
U Červeného mlýna 8.00 –12.00
Domažlická 8.00 – 12.00
Chaloupeckého nám. 8.00-12.00
Chlupova 8.00-12.00
Reissigova 8.00-12.00
Vodova (od Tyršové po Červinkovu vč. parkovišť) 11:00 -15:00
Šelepova 11:00 – 15:00
Střední vč. parkovišť 8.00 –12.00
Vnitřní 8.00-12.00
Dobrovského 11:00 – 15:00
Tererova 11:00 – 15:00

BLOK č. 6 – blokové čištění v roce 2018 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

|  19.9.  |  31.10.  |  

BLOK č. 6 – seznam čištěných komunikací:

|  Ulice  |  čas  |

Mojžíšova 8.00 – 12.00
Fibichova 8.00 – 12.00
Myslínova 8.00- 12.00
Žleb – část 8.00 -12.00
Křivého – část 8.00 – 12.00
Högrova 8.00 -12.00
Kepákova 8.00 – 12.00
Černíkova 8.00 – 12.00
Sladkovského 8.00-12.00
Svatopluka Čecha 11.00-15.00

BLOK č. 7 – blokové čištění v roce 2018 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

|  25.9.  |  6.11.  | 

BLOK č. 7 – seznam čištěných komunikací:

|  Ulice  |  čas  |

B. Němcové 8.00 -12.00
Ramešova 8.00-12.00
Havlišova 8.00-12.00
Hlaváčkova 8.00-12.00
Hradecká souběh vč. parkovišť 11.00-15.00
Hutařova 8.00-11.00
Červinkova 8.00-11.00
Herčíkova 11.00-15.00
Slovanské nám. 8.00-12.00
Mečířová 8.00-12.00
Berkova 11.00-15.00
Botanická vnitroblok 8.00-12.00
Srbská 48 – 70 vč. parkoviště 11.00-15.00

BLOK č. 8 – blokové čištění v roce 2018 – TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

|  26.9.  |  7.11.  | 

BLOK č. 8 – seznam čištěných komunikací:

|  Ulice  |  čas  |

Ptašínského vč. parkoviště 11.00-15.00
Rybníček 8.00-12.00
Skřivanova 8.00-12.00
Kabátníkova vč. parkoviště 11.00-15.00
Slovinská 11.00-15.00
Kartouzká vč.parkoviště 11.00-15.00
Sportovní vč. parkoviště 8.00-12.00
Sportovní (za Aralem) 8.00-12.00
Sportovní (parkoviště)  8.00-11.00
Staňkova část 8.00-12.00
propojka Střední – Sportovní 8.00 – 12.00
Cimburkova mimo ZÁKOS 8.00 – 12.00