Jízda historických vozidel

v sobotu 29. září 2018 se uskuteční tradiční jízda historických vozidel do vrchu Brno–Soběšice. Start od 9 hod z areálu Centrum Kociánka.

Pro zajištění bezpečnosti  účastníků i diváků povolil odbor dopravy Magistrátu města Brna uzavření trati pro veškerý provoz motorových i nemotorových vozidel po dobu jízdy. Po celou dobu akce, tedy od 9 do 16 hodin, nebude ulice Kociánka otevřena pro běžný provoz. Průjezd bude umožněn pouze v přestávkách mezi jízdami od 11.00 do 11.15 a od 13.00 do 13.15 a pouze směrem do Soběšic.