Park

Rekreační zeleň

Dostatečná rozloha kvalitních rekreačních ploch pro volnočasové aktivity  na veřejných prostanstvích je dalším z faktorů, které určují míru kvality života