Dětská hřiště

Dětská hřiště

Dostatek kvalitních hřišť na veřejných plochách je jedním z faktorů, které mají vliv na kvalitu života naší modení městské části

Park

Rekreační zeleň

Dostatečná rozloha kvalitních rekreačních ploch pro volnočasové aktivity  na veřejných prostanstvích je dalším z faktorů, které určují míru kvality života