Samospráva

Zastupitelé ZMČ Brno – Královo Pole
– období 2014 – 2018

Ing. Zuzana Olga Artimová
Mgr. Kateřina Božková (do 25.10.2017)
Mgr. Vladimír Černý
Ing. Jaroslav Folprecht
Bc. Miloslav Humpolíček
Alena Humpolíčková
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.
Ing. Bc. Marian Charvát
Pavel Juránek
Ing. Karin Karasová,
Ing. Václav Keprt, CSc.
Petr Koš
Petr Kožina
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
MgA. Ivo Kučera
Ing. arch. Petra Matoušková
Bc. Renata Navrátilová
Ing. Andrea Pazderová
Ing. Petra Pecháčková
René Pelán
Bc. Petr Souček
Oldřich Svoboda
Ing. Jan Šrůtek
Marie Tulková
Mgr. Andrea Typltová
Mgr. Daniel Valenta
Ing. arch. Helena Vařejková
Jitka Vítková
Roman Vykoukal
Doc. PhDr. Alois Zlatníček, CSc.

Ing. Karin Karasová
starostka,

Telefon: 541 588 276

Fax: 549 245 440

E-mail: karasova@krpole.brno.cz

Mgr. Daniel Valenta
1. místostarostka,

tel.: 541 588 276,
e-mail: velenta@krpole.brno.cz


Ing. Zuzana Olga Artimová
neuvolněná místostarostka

tel.: 541 588 222
e-mail: artimova@krpole.brno.cz


Marie Tulková
neuvolněná místostarostka

tel.: 541 588 276
e-mail: tulkova@krpole.brno.cz

ČLENOVÉ RADY MČ

Ing. Karin Karasová

Mgr. Daniel Valenta

Ing. Zuzana Olga Artimová

Marie Tulková

Ing. Václav Keprt, CSc.

Bc. Petr Souček

Mgr. Andrea Typltová

Ing. arch. Helena Vařejková

Jitka Vítková